Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

 

Obchodní podmínky platné od 1.3.2017

 

Obchodní podmínky

pro prodej on-line obchodu umístěného na adrese www.bubutvoreni.cz

firmy

Ivana Buštová - BUBUTVOŘENÍ se sídlem Šemíkovice 12, 675 57 Rouchovany, IČO 88561101

firma zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Odborem rozvoje a živnostenského podnikání, oddělení Obecní živnostenský úřad v Mikulově, Náměstí 1, 692 01 Mikulov pod čj. MUMI/184/2012/SVE/4.

1/ Účel obchodních podmínek

Obchodní podmínky byly vyhotoveny za účelem jednání a uzavírání kupních smluv s obchodními partnery prostřednictvím internetového obchodu, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím/Ivana Buštová - Bubutvoření, dále jen "prodávající"/ a jinou fyzickou či právnickou osobou/dále jen "kupující"/ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na adrese http"//www.bubutvoreni.cz/ (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podnmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2/ Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží/dále jen "uživatelský účet"/. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající neneseodpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživateský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy/včetně obchodních podmínek/.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Každý registrovaný uživatel může,  v rámci svého uživatelského účtu, nahrávat fotografie do Fotogalerie na stránkách prodávajícího.Za takto nahrané fotografie do Fotogalerie prodávající nezodpovídá, dále si vyhrazuje právo kdykoli fotografie z Fotogalerie smazat a to i bez předchozího upozornění.

3/ Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Minimální cena nákupu je 100,- Kč  vč.DPH/slovy: stokorunčeských včetně daně z přidané hodnoty/

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Obejdnávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží/objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu/
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doruční objednávaného zboží
 • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží /dála společně jen "objednávka"/

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávaní dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Souhlasím s obchodními podmínkami a závazně objednávám."

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce /dále jen "elektronická adresa kupujícího"/.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu /včetně dohodnuté ceny/lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy /náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory/ si hradí kupující sám.

4/ Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Možnost platby dobírkou je zrušena s platností od 15.6.2017
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č.ú.: 276610061/0300 vedeném u společnosti Poštovní spořitelna/ČSOB/ /dále jen "účet prodávajícího"/
 • ve vyjímečných případech, po předchozí domluvě v hotovosti na adrese Bubutvoření - kamenná prodejna v Mikulově, Al.Muchy 11/nákup a cenové relace v kamenné prodejně nesouvisí s e-shopem/

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Pokud nedojde k převzetí dobírky, je prodávající oprávněn požadovat náklady od kupujícího na poštovné, balné, případně ostatní náklady související s výrobou konkrétního výrobku.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží/dále jen "poštovné"/ si vybírá kupující sám, dle své vlastní preference s ohledem na dané zboží a předpokládanou hmotnost zboží dle následující nabídky/prodávající má právo upravit cenu poštovného po odhadnutí případných nákladů na zaslání, po předchozí domluvě s kupujícím, formou elektronické pošty nebo telefonicky/

Platba předem:

 • 59,- Kč hmotnost do 2 kg a výška balíčku /formou doporučeného dopisu/ do  3,5 cm /
 • 89 ,- Kč / Česká pošta - balík do ruky do hmotnosti 2 kg/
 • 99,- Kč /zboží do 20kg - přepravní společnost PPL/
 • 99,- Kč /zboží do 20kg - přepravní společnost DPD/

Dobírka:

 • 127,- Kč + doběrečné 35,- Kč /tato možnost zrušena s platností od 15.6.2017

Zahraničí:

 • Náklady spojené s dodáním zboží do zahraničí budou projednány individuálně v závislosti na dané lokalitě, hmotnosti zboží a dopravní společnosti

V případě sníženého poštovného se zboží zasílá v obyčejné obálce bez výplně. Maximální hmotnost včetně obálky nesmí překročit hmotnost 2 kg a zároveň výšku  5 cm. Jedná se o zboží, které svým charakterem může být posláno v obyčejné obálce, např. ubrousky, stuhy, nálepky. V případě klasického poštovného je zboží zabaleno vždy řádně podle svého charakteru, aby vydrželo transport od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží může být posláno v krabici i obálce/např. bublinkové/, pokud tomu odpovídá charakter daného zboží. Maximální hmotnost nesmí včetně výplně a obalu překročit 30 kg. Výplň a obalový materiál záleží na charakteru zboží a tvoří přibližně 10% své celkové hmotnosti.

V případě, že si kupující záměrně nezvolí odpovídající poštovné/např. služba "Křehké" pro zvlášť křehké produkty - sklo, keramika apod., popř. zvolí snížené poštovné určené pouze pro zboží zasílané v obyčejné obálce/ a zboží přijde kupujícímu poničené a poškozené, zříká se prodávajícínároku na uznání reklamace zboží poničeného transportemvinou špatného výběru poštovného.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen urazovat kupní cenu zbožíspolečně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem DPH.

5/ Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží / v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží/.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.Kupující zboží odešle na adresu Ivana Buštová, Pavlovská 21, 692 01 Mikulov, uvede číslo objednávky a číslo svého účtu pro vrácení finanční částky.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího /kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím/ do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. pokud to již není dobře možné /např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno/, musí spotřebitel poskytnou peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škodya započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel nemůže, dle Občanského zákoníku, Část 4, Hlava I, Díl 4, §1837 odstoupit od smlouvy:

 • a/ o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení smlouvy
 • b/ o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • c/ o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • d/o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • e/ o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • f/ o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • g/ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit
 • h/ o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jeho původní obal
 • i/ o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • j/ o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • k/ uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,nebo
 • l/ o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo odstoupení od smlouvy

6/ Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě nevyzvednuté, předem zaplacené zásilky, zásilku prodávající nepřeposílá zpětbez opětovného zaplacení poštovného. V případě, že kupující již o zboží nemá nadále zájem, bude mu vrácena zaplacená částka zpět odečtená o manipulační a expediční náklady ve výši 100,- Kč, které prodávajícímu vznikly odesláním zásilky.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Dodání zboží závisí na skladové dostupnosti. Jsou-li všechny produkty skladem - dodání do 7 dnů od přijetí objednávky, případně platby při zvolení platby bankovním převodem. Nejsou-li všechny produkty skladem, odeslání balíku závisí na naskladnění požadovaného zboží!

7/ Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího. se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy /zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku/.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou/dále jen "rozpor s kupní smlouvou"/, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti /6/ měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době - do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující v případě rozporu postupuje následovně:

 1. informuje prodávajícího o dané vadě telefonicky nebo přes mailovou adresu neodkladně
 2. vadné zboží zašle na adresu prodávajícího v doporučeném balíku
 3. do zásilky kupující přiloží i písemné vyjádření ohledně vady, přiloží kopii daňového dokladu nebo faktury a přiloží číslo účtu pro navrácení částky za vadné zboží

Kupující se zavazuje vyřídit reklamaci neodkladně, nejpozději však do 30 /třiceti/ dnů jejího vzniku.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese: Ivana Buštová, Pavlovská 21, 692 01 Mikulov

8/ Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu/včetně fotografií nabízeného zboží/ jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné využívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9/ Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. fakturační adresa, dodací adresa, IĆO, DIČ /dále společně jen "osobní údaje" /

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje/při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu/ uvádět správněa pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem v tištěné podoběneautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel/čl.9.5/ provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstrail takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10/ Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být smluvní straně doručena písemnou formou, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/dle volby odesílatele/. Kupujícímu je doručovánona adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektroinickou poštou může být zajištěna certifikátem
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem,
 3. v případě doručováním osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát /popř. osoba oprávněná za něj zásilku převzít/ zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti/10/ dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11/EET

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Účtujeme v systému Pohoda v účetní evidenci Bubutvoření. Od 15.6.2017 nebudeme zasílat formou dobírky, pouze převodem předem na účet po ověření dostupnosti zboží a vystavení faktury zákazníkovi.

12/ Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní /zahraniční/ prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoběa není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa korespondenční: Ivana Buštová, Pavlovská 21, 692 01 Mikulov
 • adresa elektronická: bubutvoreni@seznam.cz
 • adresa sídla firmy: Ivana Buštová, Šemíkovice 12, 675 57 Rouchovany
 • adresa kamenné prodejny: Bubutvoření - Ivana Buštová, Al. Muchy 11, 692 01 Mikulov

Používáním webových stránek prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými Obchodními podmínkami.

 

Zřeknutí se odpovědnosti:

Prodávající se zříká odpovědnosti za chyby a opomenutí v obsahu tohoto webu, tiskových chyb, cenových chyb, vyprodaných nebo již nedodávaných produktů a zboží. Dodací lhůty jsou pouze orientační a může dojít ke zdržení. Prodávající neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti použitých obrázků tohoto webu. V některých případech obrázky nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému vzhledu, barvě či designu.

 

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem /č.89/2012 Sb./ a zákonem o ochraně spotřebitele /č.634/1992 Sb./.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem /č.89/2012 Sb./.

 

Bubutvoření - výtvarné, školní a hobby potřeby, výroba a prodej dekoračních předmětů včetně ostatních ustanovení uvedených v Živnostenském oprávnění - IČO 88561101